Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×


Details

Submitted on
December 16, 2013
Image Size
1.1 MB
Resolution
980×902
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
503
Favourites
43 (who?)
Comments
27
Downloads
12
×
[T.R] PACK COVER ZING REQ by MiuELF [T.R] PACK COVER ZING REQ by MiuELF
FOR :iconjiramis: :iconbitchie-mie: :iconmiahanguyen103:
Thanks for requested :)
Mình sẽ trào hàng sớm ahh ~
Link lẻ: imgur.com/4siixpq,UJHdQfD,aSdB…
Xin lỗi các bạn mình lại quên save PSD rồi :(
P/s: Thấy không mình làm S-C-A-P đó thấy không ah *nhảy* Mình biết nó xấu nhưng cái Scap chém mình nhẹ thôi ah, mới tập làm lại :(
Add a Comment:
 
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Interface Designer
like 2 cái đầu <3 xinh bome
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Dec 25, 2013  Student Interface Designer
tks <3
Reply
:iconjiramis:
Jiramis Featured By Owner Dec 18, 2013  Student
+fav :happybounce: Tks ciuuuu bạn nheee
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
^^
Kcg
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
2 cái đầu đẹp :la:
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
Tks ^^
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Artist
s' nhìu art hường !!! I lai kịt
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
Tks em ^^
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Dec 16, 2013  Student Interface Designer
Thích hai cover cuối nhất ạ :3
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
Thks em
Reply
Add a Comment: